Hälskolan: Förkortade varv och dubbla maskor

Förkortade varv och dubbla maskor,  det låter krångligare än vad det är. När Ann-Louise stickade denna sort första gången lärde hon sig den direkt. Så häl nummer två behövde hon inte titta på mönstret alls.

Den här hälen kommer från Garntua.

Sätt hälften av maskorna på en 6.e sticka som ”vilar”
Då har du alla 5 strumpstickorna till hälen. Du kommer behöva den 5.e stickan på del 2.

Fördela sedan resten av maskorna på 3 stickor, Tex 10/12/10 om sockan har totalt 64 maskor, eller 10/10/10  (om sockan har totalt 60 m).

DEL 1

Rätsidan varv 1: Sticka alla maskorna på de 3 stickorna för hälen rätt, vänd

Avigsidan varv 2: Gör en dubbel maska: Lyft garnet rakt upp på framsidan av arbetet(mot dig),

2015-11-26 09_25_53-Sticka sockar med olika hälar del 4.docx - Google Dokument

Den första maskan dras lite runt stickan och ser ut som 2 maskor. För stickan från höger in i 1:a maskan(som ser ut som 2) och lyft av den. Samtidigt som du drar garnet spänt bakåt. Om garnet inte dras tillräckligt spänt bakåt uppstår senare hål i stickningen. Sticka resten av maskorna aviga, inklusive den sista maskan (på alla 3 stickorna för hälen).

Varv 3: Gör en dubbel maska, sticka rm fram till den dubbla maskan på föregående varv (som lämnas ostickad) vänd

Varv 4: Gör en dubbel maska, sticka avigt fram till den dubbla maskan(som lämnas ostickad) vänd
upprepa varv 3 och 4 tills de dubbla maskorna har stickats fram till mittdelens yttersta maskor.

Nu ser det ut så här

2015-11-26 09_27_59-Sticka sockar med olika hälar del 4.docx - Google Dokument

Halva hälen är nu klar.
Sticka 2 varv slätstickning runt över samtliga maskor, alltså även de vilande till fotens översida. Se till att de dubbla maskorna stickas ihop på första varvet som en maska, dvs maskans båda maskbågar stickas rätt ihop.

Fortsätt sedan så här

Du stickar på de 3 hälstickorna, maskantalet och fördelningen är samma som när du påbörjade hälen på del 1.

Rätsidan varv 1: Sticka rm tom den mittersta stickans sista maska, vänd

Avigsidan varv 2: Gör en dubbel maska, sticka de återstående maskorna avigt, även den mittersta stickans sista maska. Vänd.

Varv 3: Gör en dubbel maska, sticka rm fram till den dubbla maskan som nu stickas ihop till en maska, sticka ytterligare 1 m rätt från den 3:e stickan. Vänd.

Varv 4: Gör en dubbel maska. Sticka avigt fram till den dubbla maskan, som nu stickas ihop avigt till en maska. Sticka ytterligare en maska avigt från den 1:a stickan. Vänd.
Upprepa varv 3 & 4.


Alla maskorna kommer nu hamna på den mittersta stickan. Detta kan bli lite trångt, så dela gärna maskorna på mitten så blir det lättare, använde den 5:e stickan.

2015-11-26 09_29_18-Sticka sockar med olika hälar del 4.docx - Google Dokument

Sticka nu rm runt alla maskorna på foten. De sista dubbla maskorna stickas ihop till en maska. Fördela maskorna igen så du får som när du stickade skaftet. Fortsätt sticka sockan enligt ditt mönster. 

 

2015-11-26 09_30_18-Sticka sockar med olika hälar del 4.docx - Google Dokument

Hälskola: Istickshäl

Istickshäl en riktigt bra nybörjarhäl. Fördelarna med istickade hälar är att de är enkla att göra och samtidigt blir det snygga och välsittande hälar. Enda nackdelen är att det är lurigt med att veta hur långt man ska sticka foten innan man maskar av för tårna.

Istickshäl

Sticka ditt sockskaft till önskad längd. Sedan stickar du in en tråd i avvikande färg över hälften av maskorna

2015-11-25 10_01_06-Sockskola

Sticka sedan de maskorna igen som vanligt med ordinarie garnet.

Sticka vidare i slätstickning tills sockan från tråden i avvikande färg mäter ungefär 10‐12 cm kortare än din fots totala längd.

Börja då minska för tån enligt följande:
Sticka 1: 1 rät, ssk (slip slip knit = lyft två maskor räta, sätt tillbaks dem på vänster sticka och sticka ihop dem), resten av maskorna på stickan stickas räta.
Sticka 2: sticka alla maskor räta till tre maskor återstår, 2 räta tillsammans, 1 rät.
Sticka 3: som sticka 1. Sticka 4: som sticka 2.

Minska på vartannat varv tills du har 8 maskor på varje sticka, minska då på varje varv tills du har 5 maskor på varje sticka. Maska av med t ex maskstygn.

Hälen

När du ska sticka hälen plockar du med hjälp av en sticka upp maskorna på båda sidor om den istickade tråden

2015-11-25 10_08_36-Sockskola

När du plockat upp alla maskor kan du dra bort tråden.
Fördela maskorna på 4 strumpstickor och plocka upp 2 maskor extra i mellanrummen mellan stickorna (alltså i sidorna på sockan, inte mitt fram eller bak) för annars blir det en glipa där.

2015-11-25 10_10_19-Sockskola

Du är nu redo att börja sticka hälen.
Sticka 4‐5 varv och börja sedan minska enligt följande:

Sticka 1: 1 rät, ssk (slip slip knit = lyft två maskor räta, sätt tillbaks dem på vänster sticka och sticka ihop dem), resten av maskorna på stickan stickas räta.

Sticka 2: sticka alla maskor räta till tre maskor återstår, 2 räta tillsammans, 1 rät.
Sticka 3: som sticka 1.
Sticka 4: som sticka 2.
Minska på vartannat varv tills du har 8 maskor på varje sticka, minska då på varje varv tills du har 5 maskor på varje sticka. Sy ihop med t.ex. ”kitchener stitch”/masksöm.

2015-11-25 10_12_25-Sockskola

Färdiga sockor!

Tack Sticklingen (Ulrika) att vi fick använda ditt mönster..

 

DödergöksKrumelursockor med istickshäl

Hälskola: Istickshäl så kallad ”afterthought heel”

Dags för en så kallad istickshäl, eller som de kallas på engelska ”afterthougt heel” – eftertankehäl. Här visar vi några olika varianter. De är från Sticklingens blogg och från Tant Kofta

Tant kofta gör några ökningar före hältråden och minskar samma antal efter. Det gör att det blir lite extra rymlighet för fotleden.  Dessutom stickar hon sina sockor med så kallad Magic loop, alltså på lång rundsticka. Beskrivningen här fungerar både för vanliga strumpstickor och för magic loop. 

Sticklingen och Dödergök, gör inga ökningar o minskningar före hälen. Fördelarna med istickade hälar är att de är enkla att göra, och det blir snygga hälar. Det är en bra nybörjarhäl. Enda nackdelen är att det är lurigt med att veta hur långt man ska sticka foten innan man maskar av för tårna. 

Sticklingen har förklarat bra på sin blogg, så här kommer den:

Sticka ditt sockskaft till önskad längd. Sedan stickar du in en tråd i avvikande färg över hälften av maskorna:

1

Sticka sedan de maskorna igen som vanligt med ordinarie garnet.

Sticka vidare i slätstickning tills sockan från tråden i avvikande färg mäter ungefär 10-12 cm kortare än din fots totala längd. Börja då minska för tån enligt följande: Sticka 1: 1 rät, ssk (slip slip knit = lyft två maskor räta, sätt tillbaks dem på vänster sticka och sticka ihop dem), resten av maskorna på stickan stickas räta. Sticka 2: sticka alla maskor räta till tre maskor återstår, 2 räta tillsammans, 1 rät. Sticka 3: som sticka 1. Sticka 4: som sticka 2. Minska på vartannat varv tills du har 8 maskor på varje sticka, minska då på varje varv tills du har 5 maskor på varje sticka. Maska av med t ex maskstygn.

Hälen

När du ska sticka hälen plockar du med hjälp av en sticka upp maskorna på båda sidor om den istickade tråden:

2

När du plockat upp alla maskor kan du dra bort tråden. Fördela maskorna på 4 strumpstickor och plocka upp 2 maskor extra i mellanrummen mellan stickorna (alltså i sidorna på sockan, inte mitt fram eller bak) för annars vill det gärna bli som en glipa där:

3 4

Du är nu redo att börja sticka hälen. Sticka 4-5 varv och börja sedan minska enligt följande: Sticka 1: 1 rät, ssk (slip slip knit = lyft två maskor räta, sätt tillbaks dem på vänster sticka och sticka ihop dem), resten av maskorna på stickan stickas räta. Sticka 2: sticka alla maskor räta till tre maskor återstår, 2 räta tillsammans, 1 rät. Sticka 3: som sticka 1. Sticka 4: som sticka 2. Minska på vartannat varv tills du har 8 maskor på varje sticka, minska då på varje varv tills du har 5 maskor på varje sticka.
Sy ihop med t.ex. ”kitchener stitch”, så kallad masksöm.

20

Detta är Tant koftas variant:
Förberedelse för istickshäl: 
Gör sedan 4 ökningar på följande varv, en ökning, en maska innanför ytterkanten på båda sidorna. (64m) Därefter 2 varv rm

Upprepa 4 ökningar (68m) 2 varv rm.

Ta en lös garnände i avvikande färg och sticka in den på ena sidans maskor (34). Flytta sen tillbaka de 34 m på vänster sticka och sticka dem som vanligt igen.
1varv rm
Minska sedan 4 m under följande varv, en minskning, en maska innanför ytterkanten på båda sidor. (64m) Först genom en öhpt och därefter 2rm tills
2varv rm
Upprepa minskningarna på 4 ställen (60m)

Häl:
Plocka bort den lösa garnänden som tidigare stickats in så att maskorna frigörs, plocka upp dem på rundstickan. Vik stickningen på mitten och sticka enligt magic-loop metoden. Första varvet stickas med brunt och då plockas 2 m upp på varje sida i skarven mellan sidorna. Plocka upp maskorna en hel maska in från kanten.
Sticka sedan hälen på samma vis som tån.
Sy ihop ihop hälen med maskstygn då 16 maskor återstår.

Så här blev mina sockar efter Tant Koftas princip:

21

 

 

 

Hälskolan: Förstärkt häl

Vi visar två varianter av förstärkt häl som är ganska lika. Den ena ser randig ut och den andra rutig. Principen är dock väldigt lika.

Sockskaftet är färdigstickat och det är dags för hälen.
Sätt maskorna från sticka 4 och 1 på samma sticka. Sticka 2 o 3 får vila.

”Randig” förstärkt häl

Nu stickar vi hälkappan, antalet varv ser du på grundmönstret.
Varv 1: Lyft första maskan, *sticka 1 rm, lyft 1m*upprepa *-* varvet ut.
Varv 2: Lyft 1:a m avigt. Sticka am varvet ut.
Upprepa varv 1 och 2 till du gjort alla varven för hälkappan.

Då ser det ut så här

12

OBS! De lyfta maskorna syns som lite ”upphöjda” Bra att tänka på när man räknar varven, eftersom de bara stickas vartannat varv.

Fortsätt forma hälen enligt den Klassiska hälen

16

”Rutig” förstärkt häl

Varv 1: Lyft första maskan, 1rm. Lyft varannan maska o sticka varannan m rät varvet ut

Varv 2: Lyft 1:a m, sticka resten av varvet avigt

Varv 3: Lyft 1:a m, lyft 2:a m, *1rm, lyft 1m* upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en rm
Varv 4: Lyft 1:a m, sticka am varvet ut.
Upprepa varv 1-4 hela hälkappan.

17

Fortsätt forma hälen enligt den Klassiska hälen

Slutresultatet ser ut så här

18

Hälskolan: Klassisk häl

Det är många säger att de inte kan sticka sockar, ofta på grund av hälarna. Här ska vi försöka visa hur man stickar hälar på olika sätt. Vi hoppas att du ska våga prova och för dig som redan kan så kanske du hittar en ny häl för ditt projekt.

Genom bild och text hoppas vi fler vågar prova. Jag som håller i ”hälstickarskolan” heter Ann-Louise och ansvarar för filialen i Skövde. Jag har nyss övervunnit min ”hälskräck” och till min hjälp för det hade jag min vän Paula.

Hälskolan utgår från Järbos raggimönster, 90384 som är ett grundmönster. Det finns både för lite tjockare garn och stickor 3,5/4 eller för tunnare stickor 2,5/3.

Mönstret som hälarna är anpassade för är för hittar du här, både som webbsida men också som en nedladdningsbar pdf.

Allt publicerat med tillstånd från Järbo och inblandade hälmönsterkonstruktörer.


 

Vi börjar med den klassiska hälen.

Följ grundmönstret fram till att skaftet på din socka är färdig. Bilderna visar en socka i storlek  31-33 men följ antal varv och maskor enligt den storlek som du valt att sticka.

5

Maskorna från sticka 1 och 4 sitter nu på samma sticka. Denna socka är storlek 31-33. Enligt mönstret ska jag nu sticka slätstickning i 14 varv för hälkappan, kontrollera vad som gäller för den storlek du valt.

Lämnar sticka 2 och 3 så länge, och stickar enbart på stickan med maskorna från sticka 1 och 4. 14 varv slätstickning senare ser det ut såhär:

6

Nu ska vi börja forma hälen. Detta kan vara lite trixigt första gångerna, men skam den som ger sig. Hälen formas med så kallade förkortade varv.
På bilden nedan har jag stickat maskorna fram till första vändmaskan…

7

Nu ska vi göra vändmaskan; sticka 2m tillsammans i bakre maskbågen och sticka 1 rm. 

8

Nu ska du vända arbetet UTAN att sticka de återstående maskorna på stickan. Lyft den första maskan och sticka sedan antalet aviga maskor som anges i mönstret, 2 am tillsammans, sticka 1am, och vänd arbetet igen. Fortsätt enligt instruktionerna i mönstret tills sidmaskorna tagit slut och alla maskorna sitter på stickan.

När vändmaskorna är klara, plockar vi upp maskor längs sidorna för att forma hälkilen. Läs i mönstret hur många maskor du ska plocka upp för din storlek. Det kan kännas lite knöligt, men det löser sig efter hand. Så här ser det ut när maskorna är upplockade:

9

Nu ska vi sticka runt på alla stickorna igen, och på sticka 1 och 4 gör vi minskningar för hälkilen, det är de upplockade maskorna som minskas. Sticka de 2 sista m tillsammans rätt på 1:a stickan, och de 2 första m tillsammans rätt i bakre maskbågen på sticka 4. Detta upprepar man vartannat varv tills rätt antal maskor återstår enligt mönstret.

Då ser det ut så här:

10

Sticka nu rakt i slätstickning tills hela foten mäter rätt centimetrar enligt mönster. Gör hoptagningar för tån enligt mönster.

NU har du gjort din socka, bara att gå på nästa…

11

Har du frågor och funderingar finns Hjälpstickans stickcafé på Facebook där kan du fråga Ann-Louise om råd om du stöter på patrull.

 

Lär dig sticka sockar

Det är många säger att de inte kan sticka sockar, ofta på grund av hälarna. Här ska vi försöka visa hur man stickar hälar på olika sätt. Vi hoppas att du ska våga prova och för dig som redan kan så kanske du hittar en ny häl för ditt projekt. Genom bild och text hoppas vi fler vågar prova. Jag

Read more